Wachttijden

Wachtlijstinformatie:
Psychologenpraktijk Westerhaven (PPW)

De wachttijden zijn aangepast op de eerste dag van de huidige maand.

Aanmeldwachttijd: Dit is de wachttijd vanaf het moment van aanmelding* tot aan het intakegesprek.

  • Aanmeldwachttijd voor Groningen bedraagt momenteel +/- 14 weken
  • Aanmeldwachttijd voor Gorredijk bedraagt momenteel +/- 30 weken

Voor verzekerden van de Achmeagroep (zie: https://www.ppw.nl/zorgkosten-plafond/ welke verzekeraars dit betreft), geldt momenteel (Notitie van 13-07-2023) een wachttijd van +/- 25 weken (voor beide praktijken: Groningen & Gorredijk), zij kunnen in 2024 in behandeling genomen worden. Mogelijkerwijze eerder, mocht dit zo zijn dan zullen we dit hier kenbaar maken.

# De genoemde tijden/weken zijn een inschatting op basis van de huidige/ lopende trajecten. Het kan in de praktijk voorkomen dat één of meerdere trajecten korter of langer uitvallen dan op voorhand verwacht.

De behandelingswachttijd van PPW bedraagt in:
  • Groningen: 1 week
  • Gorredijk: 1 week

Behandelingswachttijd: Dit is de wachttijd vanaf het moment van intake tot de start van de behandeling.

Wij hanteren geen behandelingswachttijd. Wanneer u een intake hebt doorlopen volgt, waar geïndiceerd, aansluitend de behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)

De wachttijd voor volwassenen is niet afhankelijk bij welke zorgverzekeraar u  bent verzekerd.

Klik hier  voor de integrale tekst van de regeling (pdf).