Wachtlijst

     
Pagina update: 15-04-2021.  Staat u op de wachtlijst? Bent u nieuwsgierig of uw intake al spoedig plaats zal vinden? In de tabel hieronder ziet u de PD nummers en de aanmelddata: Uw PD nummer is het EPD nummer (Elektronisch Patiënten Dossier) en op te vragen via een verzoekmail naar info@ppw.nl.  Zo kunt u een inzien op welke positie van de wachtlijst u staat. Wanneer er een plek vrij komt voor intake bij één van onze behandelaren wordt u op chronologische volgorde benaderd om te kijken of er een match is qua dag en tijdstip. Dit maakt dat het in de praktijk soms voor kan komen dat er iemand die zich op een later moment heeft aangemeld wel eerder aan de beurt kan komen. 
     
Wachtlijst PPW Groningen 
     
Volgorde PDNR Datum aanmelding
     
1 1480 22-03-21
2 1484 23-03-21
3 1483 25-03-21
4 1489 25-03-21
5 1487 29-03-21
6 1492 01-04-21
7 1493 01-04-21
8 1494 01-04-21
9 1496 03-04-21
10 1497 07-04-21
11 1499 07-04-21
12 1500 08-04-21
13 1501 09-04-21
14 1503 12-04-21
15 1504 13-04-21
16 1507 15-04-21
17 1508 15-04-21
18 1358 15-04-21
19    
20    
     
     
Wachtlijst PPW Gorredijk
     
Volgorde PDNR Datum aanmelding
     
1 1473 11-03-21
2 173 25-03-21
3 1486 29-03-21
4 1134 06-04-21
5 1499 07-04-21
6 1502 09-04-21
7 1505 14-04-21
8 1506 15-04-21
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20