Team ppw – Marjolijn Sissingh-Kunst

 

Marjolijn Sissingh-Kunst

(PPW-Groningen)

Mijn naam is Marjolijn Sissingh-Kunst. Als psycholoog ligt mijn kracht in het aansluiten bij de individuele behoeftes en wensen van de cliënt. Samen met de cliënt kijk ik hoe de klachten zich hebben kunnen ontwikkelen vanuit zowel de huidige omstandigheden als ook de voorgeschiedenis. Op basis van vertrouwen en samenwerken onderzoek ik waar bij de cliënt de kracht ligt en waar de valkuil. Het accent ligt op acceptatie, omgaan met en relativeren, de behandeling is resultaatgericht. Hierbij maak ik gebruik van de cognitieve gedragstherapie. Mijn behandeling is praktisch van aard, ik geef handvatten waar de cliënt verder mee kan. Ik begeleid de cliënt met empathie, respect en zorg die de cliënt verdient.

Graag bied ik hulp bij depressie en angst, burn-out, chronische pijn/vermoeidheid en eetstoornissen. Daarnaast begeleid ik mensen die problemen ervaren na een ongeval en ben daarin ook ervaringsdeskundige. Mijn overtuiging is: ‘Kijk naar wat je kan en niet naar wat je niet kan’.

Mijn doelgroep is student en young professional, met daarbij de focus op de Internationale student, young professional en expat. Ik bied behandelingen aan in het Engels en Nederlands.

U kunt met mij een afspraak maken in Groningen.

Marjolijn Sissingh-Kunst (1970)


My name is Marjolijn Sissingh-Kunst.

As a psychologist, my strength lies in meeting the individual needs and wishes. Together we look at how things have developed from both current circumstances and history. Based on trust and cooperation, I research where the client’s strength and pitfall lies. The emphasis is on acceptance, dealing with things and putting things into perspective. The treatment is result-oriented, where I use the cognitive behavioural therapy. My treatment is practical, offering tools to move forward. I treat clients with empathy, respect and care they deserve.

I can offer help with depression and anxiety, burnout, chronic pain/fatigue and eating disorders. In addition, I supervise people who experience problems after an accident and am also an experience expert. My belief is, “Look at what you can do and not at what you can’t do.”

My target group is student and young professional, with the focus on the International student, young professional and expat. I’ve been an expat myself in the UK and Switzerland.

I offer treatments in English. You can make an appointment with me in Groningen.

Marjolijn Sissingh-Kunst (1970)