Sandra Fielenbach

Sandra Fielenbach

GZ-psycholoog

Mijn naam is Sandra Fielenbach en ik ben Gz-psycholoog. In 2011 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met een master klinische en Ontwikkelingspsychologie. Hierna heb ik in eerste instantie wetenschappelijk onderzoek gedaan, waarmee ik uiteindelijk een PhD heb behaald. In 2020 heb ik daarnaast ook de opleiding tot Gz-psycholoog afgerond. Ik heb meer dan 12 jaar in de forensische psychiatrie gewerkt en ruime ervaring met een breed scala aan klachten en stoornissen.

In de gesprekken gaan we samen op zoek naar onderliggende factoren die bijdragen aan de klachten die je ervaart. Hierbij onderzoeken we in hoeverre de huidige klachten in stand worden gehouden door vroegere ervaringen, en proberen we disfunctionele patronen te doorbreken. We onderzoeken gezamenlijk wat de belangrijkste doelen zijn voor de therapie en werken aan het herkennen en tegemoet komen van emotionele behoeftes. Ik werk oplossingsgericht, empathisch confronterend en met veel ruimte voor gevoel. Hierbij maak ik gebruik van methodes en technieken uit de cognitieve gedragstherapie en schematherapie, evenals EMDR.

My name is Sandra Fielenbach and I am a healthcare psychologist. In 2011 I graduated from the University of Groningen with a master’s degree in Clinical and Developmental Psychology. After this, I initially spent the following years doing scientific research, resulting in a PhD. In 2020, I also completed the post master training as a healthcare psychologist. I have worked in forensic psychiatry for more than 12 years and have extensive experience with a wide range of complaints and disorders.

During our sessions, we will investigate underlying factors that contribute to your current problems and mental complaints. We investigate to what extent current mental complaints are maintained by past experiences and we try to identify and dissolve dysfunctional patterns. Together, we determine what the most important goals are for therapy and work on recognizing and meeting emotional needs. I work solution-oriented, empathetically confrontational and with plenty of room for any emotion you might experience. I use methods and techniques from cognitive behavioral therapy and schema focused therapy, as well as EMDR.

Mein Name ist Sandra Fielenbach und ich bin Therapeutin. Im Jahr 2011 habe ich mein Studium an der Universität Groningen mit einem Master in Klinischer und Entwicklungspsychologie abgeschlossen. Danach habe ich promoviert, bevor ich 2020 auch die Ausbildung zur Therapeutin abgeschlossen habe. Ich habe mehr als 12 Jahre in der forensischen Psychiatrie gearbeitet und verfüge über umfassende Erfahrung in der Behandlung von psychischen Beschwerden und Störungen.

In den Gesprächen suchen wir gemeinsam nach Lebensumständen und Erfahrungen in der Vergangenheit die zu den psychischen Beschwerden beitragen. Wir arbeiten daran dysfunktionale Muster zu durchbrechen und gesunde Verhaltensweisen in den Alltag zu integrieren. Gemeinsam identifizieren wir die wichtigsten Ziele für die Therapie, und probieren emotionale Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen. Ich arbeite lösungsorientiert und mit viel Raum für Gefühl. In den Therapiesitzungen nutze ich Methoden und Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie, Schematherapie sowie EMDR.