Ramona Ritsema

Ramona Ritsema

Orthopedagoog
GZ-psycholoog

Mijn naam is Ramona Ritsema en ik ben orthopedagoog en GZ-psycholoog. Naast mijn werk bij PPW ben ik werkzaam in de forensische psychiatrie. Daarnaast heb ik werkervaring in de ambulante hulpverlening en in de gehandicaptenzorg.

Dit maakt dat ik ervaring heb met diverse doelgroepen, klachten en problematiek. Ondanks dat ik in verschillende sectoren heb gewerkt, is mijn werkwijze altijd hetzelfde: samenwerken en het opbouwen en versterken van een therapeutische relatie. Daarnaast bied ik ook de mogelijkheid om online gesprekken te voeren of een behandeling aan te gaan. Zowel binnen Nederland als in het buitenland, passend bij jouw voorkeursuren. Ik sluit dus aan bij jou als persoon en bij jouw wensen en behoeftes ongeacht de leeftijd of de problematiek.

Aan de hand van cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie, EMDR en/of schema therapie werken we toe naar verandering. Mijn doel is om samen patronen uit het verleden te doorbreken en positieve kenmerken en eigenschappen te verstevigen.

 

My name is Ramona Ritsema and I am a behavioral expert and healthcare psychologist. In addition to my work at PPW, I work in forensic psychiatry. I also have work experience in outpatient care and care for the disabled.


This gives me experience with various target groups, complaints and problems. Although I have worked in different sectors, my working method is always the same: working together and building and strengthening a therapeutic relationship. I also offer the possibility of online conversations or treatment. Both within the Netherlands and abroad, matching your preferred hours. So I connect with you as a person and with your wishes and needs regardless of age or problems.

Using cognitive behavioral therapy, insight therapy, EMDR and/or schema therapy, we work towards change. My goal is to work together to break past patterns and strengthen positive characteristics and traits.