Peter Samsen

Peter Samsen

Klinisch psycholoog

Peter Samsen is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in (complexe) persoonlijkheids- zingevings- en identiteitsproblematiek bij jongvolwassenen en volwassenen. Ook wanneer dat heeft geleid tot (bijna) problemen met justitie en/of andere instanties.

Wie ben je ten diepste? Waarom doe je wat je doet? En waarom doe je (soms) niet wat je wél wilt? De therapie heeft tot doel om antwoorden te vinden op deze vragen.

Veel van wat wij nastreven leidt weliswaar tot tijdelijke bevrediging, maar is niet werkelijk vervullend. Zelfonderzoek kan je bevrijden van beperkende aannames en gedragspatronen en kan de obstakels wegnemen die het contact met je ware aard belemmeren.

Groei en verdieping kunnen alleen plaatsvinden vanuit een milde, liefdevolle en werkelijk geïnteresseerde houding naar jezelf en je omstandigheden, vooral ook naar de dingen die je niet zo ‘mooi’ vindt aan jezelf en naar de plekken die pijn doen of je tegenstaan.

Het onder ogen komen van jezelf en je omstandigheden is de enige voorwaarde om te komen tot innerlijke groei. Dit wordt gebundeld in het motto : ‘Onderzoek alle dingen en behoud het goede’.

Website: https://www.samsen-psycholoog.nl/
Contact: contact@samsen-psycholoog.nl