Mariska Top

Mariska Top

Klinisch Psycholoog & Psychotherapeut  

Sinds 2003 ben ik werkzaam als psycholoog binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Ik ben opgeleid als Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog. Ik werk met (jong)volwassen binnen een GGZ instelling alsook in eigen praktijk waaronder PPW.

Mijn voorkeur gaat uit naar het samen met jou/u begrijpen waar klachten (als angst, somberheid, vermijding) en problemen vandaan komen. Thema’s als angst, schuld- en schaamtegevoelens, zelfbeeld, emotie regulatie en contacten met anderen zowel vroeger als nu kunnen een plek krijgen in de behandeling. Behandelingen mogen ook best een tijdje langer duren mocht dat nodig zijn zijn. Ook als er in eerdere behandelingen geen juist behandelresultaat kon worden bereikt is er vaak nog genoeg opening te vinden voor verdere ontwikkeling. Ik bied behandeling met name vanuit de Specialistische GGZ. Vaak ontstaat door behandeling meer contact en vertrouwen in de eigen gevoelswereld en kunnen er andere keuzes worden gemaakt.

Een goede werkrelatie creëren waarin je je veilig, begrepen, gesteund en soms geconfronteerd weet is zeer belangrijk. Ook het bespreken van zaken waar je in de werkrelatie tegenaan loopt kan bij een therapeutisch proces horen.

Mariska Top (1978)

website: psychotherapiepraktijktop.nl

Telefoon 06 551 956 71
E-mail psychotherapiepraktijktop@protonmail.com