Maatregelen Corona

Maatregelen Corona 14-12-2020

De praktijklocaties van PPW in Groningen en Gorredijk zullen voor u geopend blijven!

De ruimtes zijn groot genoeg om de anderhalve meter regel in acht te nemen. Wel sluiten we de wachtkamers en vragen wij u om stipt op tijd te komen. Bent u onverhoopt toch eerder, dan vragen wij u buiten te wachten. Het dragen van een mondkapje is verplicht totdat u in uw stoel plaats heeft genomen (leuker kunnen we het niet maken, wel veiliger).

Alle reeds ingeplande afspraken (face to face contacten) kunnen naar wens omgezet worden naar een bel- of beeldbelconsult. PPW beschikt over de juiste NEN- & ISO gecertificeerde software/ programmatuur (Therapieland) om de afspraken (online veilig) voort te kunnen zetten. Wanneer u er voor kiest om niet te komen, dient u dit minimaal 48 uur voor aanvang schriftelijk aan ons door te geven middels een email aan : info@ppw.nl.

PPW respecteert de keuze dat u in deze bijzondere periode uw behandeling in on-hold wilt zetten. Echter, PPW is genoodzaakt (no-shows minimaliserend) van u te verwachten dat u minimaal 48 uur voor aanvang van de afspraak uw afspraak afzegt, zodat PPW een andere hulp vragende op onze wachtlijst wel de ruimte kan geven te starten met de behandeling. Ook voor PPW geldt dat we in deze periode creatief moeten zijn om ervoor te zorgen dat we onze diensten kunnen blijven leveren maar dat daarnaast onze kachel ook kan blijven branden.

Verzuimt u de afspraak op tijd af te zeggen, dan zijn wij helaas genoodzaakt u persoonlijk een factuur voor ‘no show’ (zie voor informatie onze website ppw.nl) in rekening te brengen.

Bij de reeds bij iedereen bekende klachten (rivm.nl) dient u uiteraard wel thuis te blijven voor uw en onze veiligheid. De afspraken zullen dan omgezet worden naar (een) bel-/ beeldbelconsult(en). U zult een link ontvangen per mail om de beeldbelverbinding tot stand te brengen. Deze kunt u op uw telefoon/ tablet/ laptop of desktop openen. Zorgt u alstublieft voor een goede internetverbinding en een rustige ruimte waarin u plaatsneemt.

Al het bovenstaande is erop gericht dat ondanks het Corona virus dit uw behandeling niet in de weg zal gaan staan.

Hopende dat u zich realiseert dat wij ons meer dan gewenst bloot stellen aan besmettingsgevaar. Uw problematiek nemen we serieus en daarom staan we dus ook nu voor u klaar!
 
Deze regelgeving is in ieder geval tot 19 januari 2021 van kracht, daarna zien we verder.

Blijf gezond en denk om elkaar!

Team PPW Groningen & Gorredijk.