Kwaliteit

De praktijkhouder van Psychologenpraktijk Westerhaven is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het NIP is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en bewaakt de kwaliteit van de aangeboden hulpverlening van de geregistreerde psychologen.

NIP:

Bezoekadres:
Nieuwekade 1-5
3511 RV Utrecht
Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht

Internet:
 www.psynip.nl

Alle psychologen zijn BIG-geregistreerd (of werken onder supervisie van BIG-geregistreerde psychologen).

Psychologenpraktijk Westerhaven is in het bezit van een wettelijk verplicht kwaliteitsstatuut.

PPW is aangesloten bij psyzorgfriesland – coƶperatie van vrijgevestigde BIG geregistreerde GZ psychologen in de generalistische basis GGZ (GB-GGZ).

Klachtregeling: bij een klacht kunt u zich in eerste instantie wenden tot de behandelend psycholoog. Uw klacht wordt altijd serieus genomen en samen zoeken we naar een oplossing. Wanneer we er samen niet uitkomen dan is het mogelijk u te wenden tot de NIPklachtenregeling.