Kosten

PPW heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars (zie witte tabel rechts). Wij declareren rechtstreeks de kosten bij de zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben.

Staat uw zorgverzekeraar hier niet tussen, informeer ons dan s.v.p. per mail. Dan zoeken wij het voor u.

De getallen voor de naam van de verzekeraar is de zogeheten Uzovicode. Heeft u bijvoorbeeld een zorgverzekering bij HEMA, deze heeft Uzovicode: 3332. Deze staat niet in de tabel maar valt onder het label van Menzis.

Zo zijn er nog talloze mogelijkheden. Check vooral de Uzovicode van uw verzekeraar of deze voorkomt in de tabel. (Bij twijfel, mail gerust)

Zorgverzekeraars vergoeden behandeling wanneer u een verwijsbrief van uw huisarts hebt waarin een (vermoeden van) diagnose vermeld staat en wanneer de psycholoog tijdens de intakefase concludeert dat er daadwerkelijk sprake is van een diagnose.

Houdt u er rekening mee dat er voor medische kosten van volwassenen een verplicht eigen risico geldt.

Uiteraard is het ook mogelijk psychologische hulp te krijgen indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar of wanneer u niet wenst dat uw diagnose bij de zorgverzekeraar bekend wordt. In dat geval rekenen wij een tarief van € 105,- per sessie (+/-45 minuten directe tijd & 15 minuten indirecte tijd). U dient de nota dan rechtstreeks te betalen aan Psychologenpraktijk Westerhaven.

Bij afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, zijn wij genoodzaakt €75,- in rekening te brengen.

De intake:

Het kan zo zijn dat uw intake een á twee consulten in beslag neemt en dat er geconstateerd wordt dat er bij u geen sprake is van een DSM-V-stoornis. In onze contracten met de zorgverzekeraar staat voor de intakefase een vast tarief. Dit tarief is per zorgverzekeraar verschillend en is door de zorgverzekeraar bepaald, dus niet door onze praktijk.

Het kan dus in theorie zo zijn dat u voor uw intake, waarbij er slechts één gesprek heeft plaatsgevonden, een flink bedrag aan eigen risico dient te betalen. Nogmaals: dit bepalen wij niet, dit bepaalt uw zorgverzekeraar.