Informatiebrief

Geachte collega,

 

Langs deze weg willen we u graag informeren over het volgende:

Mede naar aanleiding van het ingaan van de AVG-wet (eind mei 2018) hebben we een aantal wijzigingen binnen onze praktijk doorgevoerd. Dit hebben we gedaan om onze samenwerking met u te vergemakkelijken en om de veiligheid van de persoonsgegevens van onze gezamenlijke cliënten nog beter te kunnen waarborgen. Het betreft de volgende wijzigingen:

  • PPW heeft Zorgmail aangeschaft om op een veilige manier te kunnen communiceren met elkaar. We hebben dit ook gedaan zodat de patiëntgegevens die we met elkaar uitwisselen eventueel direct op de juiste plaats terecht (kunnen) komen in het EPD (mits u ook Zorgmail gebruikt).
  • We zijn overgestapt naar een andere softwareleverancier. Wij verwachten hiermee efficiënter en sneller met u te kunnen samenwerken.
  • We zullen, waar mogelijk, stoppen met het versturen van brieven per post. We gaan de brieven en documenten versturen via de Zorgmail-email. Hierdoor zal uw administratie vergemakkelijken (inscannen brieven). Daarnaast zullen we minder papier gaan verbruiken en dit is met het oog op het milieu geen slechte keuze.
  • Ons team gebruikt Siilo Medical (b.v. het veilig versturen van berichten) in plaats van bijvoorbeeld Whatsapp.
  • Onze website ppw.nl is vernieuwd, hierop zijn o.a. onze disclaimer en privacy policy in te zien.

Om alle contactgegevens van u of uw praktijk juist in onze nieuwe software in te kunnen voeren, willen wij u vragen of u de bij ons bekende gegevens van u in de bijlage wilt controleren, wijzigen en/ of aanvullen. Wilt u zo vriendelijk zijn om ons te beantwoorden via de e-mail: info@ppw.nl

Wij vernemen graag van u of de gegevens correct zijn dan wel welke gegevens gewijzigd moeten worden.

Ten slotte zijn onze emailadressen gewijzigd, de huidige e-mailadressen zijn erg lang en dus klantonvriendelijk en foutgevoelig. Op de tweede pagina van deze brief vindt u deze wijzigingen.

Wij hopen u voldoende en volledig te hebben geïnformeerd en we kijken uit naar een prettige voortgang van onze samenwerking.

 

Met vriendelijke groet,

Jeanine van der Velden,

Praktijkhouder, GZ-psycholoog en hoofdbehandelaar van PPW (Psychologenpraktijk Westerhaven)

 

 

 

Wijziging e-mailadressen per 01-07-2018:

 

 

Behandelaar:

 

 

E-mail vervalt:

 

Nieuw e-mailadres:

 

Zorgmail:

 

Praktijk

 

 

info@psychologenpraktijk-westerhaven.nl

 

 

info@ppw.nl

 

 

ppw@zorgmail.nl

 

 

Jeanine van der Velden

 

 

j.vandervelden@psychologenpraktijk-westerhaven.nl

 

 

jej.vandervelden@ppw.nl

 

 

jej.vandervelden@zorgmail.nl

 

 

Geke Wietske Rijpkema

 

 

g.rijpkema@psychologenpraktijk-westerhaven.nl

 

 

gw.rijpkema@ppw.nl

 

 

gw.rijpkema@zorgmail.nl

 

 

Marjolijn Sissingh-Kunst

 

m.sissingh@psychologenpraktijk-westerhaven.nl

 

 

m.sissinghkunst@ppw.nl

 

 

m.sissinghkunst@zorgmail.nl

 

 

EDI Berichtenverkeer

 

     

500093819@lms.lifeline.nl

 

 

 

Per 1 juli 2018 is onze website verhuisd naar:  www.ppw.nl

De website www.psychologenpraktijk-westerhaven.nl komt hiermee te vervallen.