Info ZPM 2023

Overgang naar nieuwe bekostiging 2023 (Zorgprestatiemodel)


Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Het model gaat de dbc’s die nu worden gebruikt vervangen.


Wat zijn de voordelen?

Het zorgprestatiemodel biedt straks veel voordelen ten opzichte van de bekostiging die nu geldt. Het belangrijkste kenmerk is eenvoud. De prestaties op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn dan makkelijker te controleren voor patiënt en zorgverzekeraar. Maar eenvoud is niet de enige goede eigenschap van het zorgprestatiemodel. Als het zorgprestatiemodel klaar is, moet het aan 10 goede eigenschappen voldoen. Naast eenvoud zijn dat bijvoorbeeld ook: minder administratie, en meer ruimte voor innovatie. We noemen die 10 goede eigenschappen ontwerpcriteria.

Waar vind u meer informatie over het zorgprestatiemodel?

Meer informatie over wat het zorgprestatiemodel inhoudt vindt u op www.zorgprestatiemodel.nl. In het advies van de NZa vindt u de hoofdlijnen van het model. Bij planning kunt u zien hoe het staat met de uitwerking van die hoofdlijnen tot een bruikbaar zorgprestatiemodel.