Team

Team Psychologenpraktijk Westerhaven
te Groningen en Gorredijk

PPW bestaat uit vier GZ-psychologen en twee basispsychologen.

Hieronder stellen wij ons aan u voor.

Jeanine van der Velden

Praktijkhouder

(PPW-Groningen & PPW-Gorredijk)
Als GZ-psycholoog ligt mijn werkervaring op het gebied van hulpverlening aan volwassenen met een diversiteit aan problematiek. In de afgelopen jaren ben ik in verschillende instellingen en praktijken werkzaam geweest en heb ik ruime ervaring opgedaan op het gebied van zowel de zogenaamde ‘eerstelijns problematiek’ als ernstiger psychische en psychiatrische stoornissen en ziektebeelden.Mijn beroepsmatige interesse ligt op het gebied van angstproblematiek (paniek), spanningsklachten, depressieve klachten en trauma. Daarnaast kunt u bij mij ook terecht voor de begeleiding van psychosomatische klachten, overbelasting en burn-out.

Mijn aanpak is inzichtgevend, praktisch en ondersteunend van aard. Ik maak daarbij gebruik van inzichten uit de schematherapie, oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR. Vertrouwen, samenwerken en respect zijn daarin voor mij waardevol.

U kunt met mij een afspraak maken in Groningen of Gorredijk.

Jeanine van der Velden (1978)


Erna van de Vooren

(PPW-Groningen)
Mijn naam is Erna van de Vooren en ik ben sinds 2011 werkzaam als GZ psycholoog. Ik ben gestart bij een kleine groepspraktijk en werk momenteel bij PPW en een middelgrote GGZ instelling.

In mijn werk pas ik elementen toe vanuit Acceptance and Commitment Therapy, mindfulness, cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Daarnaast ben ik in september 2018 gestart met een drie-jarige opleiding Kortdurende Dynamische Psychotherapie (www.vkdp.nl​), vanuit welk kader ik veel werk. Deze methode stelt centraal dat mensen vaak de neiging hebben bepaalde gevoelens niet te willen voelen en dat het uit de weg gaan van die gevoelens ervoor zorgt dat klachten zich ontwikkelen. Vanuit deze benadering help ik je de mechanismen te herkennen waarmee je gevoelens weg houdt, zodat je deze onderdrukte gevoelens vervolgens bewust kan ervaren. Dit leidt er toe dat patronen die een negatieve invloed op je hebben worden doorbroken en je weer regie over je eigen leven krijgt. Daarnaast leidt dit vaak tot hechtere relaties en een beter gevoel over jezelf.

Mijn werkwijze is steunend, confronterend waar nodig, gericht op samenwerking en het mobiliseren van je eigen kracht.

Erna van de Vooren (1981)


Femke Oostra

(PPW-Groningen)

Afwezig van 01/11/2021 t/m 07-03-2022.

Mijn naam is Femke Oostra, GZ-psycholoog. De afgelopen jaren heb ik gewerkt op verschillende werkplekken en met uiteenlopende doelgroepen (o.a. forensische psychiatrie, angst en depressie, persoonlijkheidsproblemen, AD(H)D en ASS), waardoor ik ervaring heb opgedaan met het behandelen en de diagnostiek van diverse problemen.

Ik denk dat mijn kracht als behandelaar ligt in het aansluiten bij de individuele behoeftes en wensen van de cliënt. Samen met de cliënt probeer ik te kijken hoe de klachten zich hebben kunnen ontwikkelen vanuit zowel de huidige omstandigheden als ook de verdere voorgeschiedenis. Mogelijk dat er namelijk pijnlijke gebeurtenissen zijn geweest die nog niet goed verwerkt zijn en de huidige klachten in stand houden. Ik vind het iedere keer weer een uitdaging om een cliënt weer in zijn of haar kracht te zetten. Ik werk inzichtgevend en ervarings- en oplossingsgericht en gebruik technieken vanuit o.a. cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie, EMDR, Acceptance and Commitment Therapy en Mindfulness.

Mijn affiniteit ligt bij het behandelen van angst en trauma, hechtings- en persoonlijkheidsproblemen, rouw, depressie en identiteitsproblemen.

Femke Oostra (1985)


Marjolijn Sissingh-Kunst

(PPW-Groningen)
Mijn naam is Marjolijn Sissingh-Kunst. Na een omzwerving via Engeland, Zwitserland en Rotterdam ben ik weer back to the roots in het gezellige Groningen met man en drie kids. Aan de Groningse Universiteit heb ik mijn opleiding Psychologie gedaan. Daarnaast ben ik operatieassistent en hierdoor praktisch ingesteld. Ik geef graag praktische tips waarmee je verder kunt. Ik heb gewerkt bij DBC Revalidatie.

Graag bied ik hulp bij klachten van burn-out, chronische pijn en vermoeidheid, angst- en eetstoornissen. Daarnaast begeleid ik mensen die problemen ervaren na een ongeval en ben daarin tevens ervaringsdeskundige. Mijn overtuiging is: ‘Kijk naar wat je hebt en niet naar wat je niet hebt’.

Op basis van vertrouwen en samenwerken onderzoeken we waar je kracht ligt en waar je valkuil. Het accent ligt op acceptatie, omgaan met en relativeren. Hierbij maak ik gebruik van de cognitieve gedragstherapie.

U kunt met mij een afspraak maken in Groningen.

Marjolijn Sissingh-Kunst (1970)


Monique Yntema

(PPW-Gorredijk)
Tekst in het Fries

Mijn naam is Monique en ben al jaren werkzaam als GZ-psycholoog. In mijn werk heb ik veel te maken gehad met uiteenlopende problematiek; van milde tot ernstige psychische klachten en psychiatrie als ook lichamelijke problematiek. De zorg en aandacht hiervoor heb ik binnen teams kunnen geven in de samenwerking, maar ook individueel. Dit heb ik kunnen doen binnen instellingen voor mensen met Hersenletsel, binnen de reïntegratie als ook binnen de verslavingszorg, waar ik momenteel ook nog met veel passie mensen behandel. Mijn werkervaring en persoonlijke interesse is daardoor breed.

Wat ik in mijn vak zo mooi vind is om de verbinding met de ander te kunnen maken; die verbinding staat centraal. Het contact met de ander uit oprechte interesse en nieuwsgierigheid, zonder oordeel, om samen te ontdekken hoe de grip op emoties en spanning weer verkregen kan worden. Zoeken naar de veerkracht en mogelijkheden die een persoon bezit en deze weer meer naar de voorgrond te krijgen of om juist nieuwe te ontdekken. Aandacht voor het vergroten van het zelfbeeld, waardoor men met andere ogen naar zichzelf gaat kijken, naar de ander en de wereld om zich heen. Die zoektocht gaan we samen aan middels anders denken en doen (CGT) en ook praktisch en oplossingsgericht, waarbij alle ruimte is voor het ervaren en doormaken van de emoties en spanningen die dat met zich mee kan brengen. Ook EMDR zou hierbij helpend kunnen zijn.

U kunt met mij een afspraak maken in Gorredijk op de woensdagmorgen.

Monique Yntema


Evelien von Eije

(PPW-Groningen & PPW-Gorredijk)
Als GZ-psycholoog heb ik ervaring met het behandelen en testen van kinderen, jongeren en volwassenen.Ik vind het een uitdaging om psychologische testen in te zetten om een helder en leesbaar verslag te schrijven met daarin praktische handvatten en tips voor het dagelijks leven. Dit verslag kan als handleiding gebruikt worden voor het omgaan met de eventueel ervaren problemen. Voor Psychologenpraktijk Westerhaven verzorg ik dan ook de psychologische diagnostiek.

Ik begeleid voorts jongeren met verschillende problemen, zoals ADHD, PDD-NOS, een licht verstandelijke beperking of hechtingsproblematiek. De begeleiding van de ouders hoort hier vanzelfsprekend bij. Behandeling en begeleiding van bovengenoemde problematiek doe ik binnen mijn eigen ervarend leren project Xperanza. Kijk voor meer informatie op www.xperanza.nl.

Mijn werkwijze is voornamelijk praktisch van aard. Ik vind het belangrijk aan te sluiten bij de cliënt en mijn motto is dan ook: “Doen wat werkt!”.

Evelien von Eije (1979)