Erna van de Vooren

Erna van de Vooren

Psychologiepraktijk

Sinds 2011 werk ik als GZ-psycholoog. Ik ben gestart bij een vrijgevestigde groepspraktijk, daarna bij een GGZ-instelling en nu werk ik in mijn eigen praktijk. Een belangrijk uitgangspunt in mijn werk is het samen met jou willen begrijpen en achterhalen van onderliggende oorzaken van je klachten. Mijn werk is gebaseerd op Korte Dynamische Psychotherapie (ook wel Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy; ISTDP). Deze methode gaat uit van het idee dat je bepaalde mechanismen hebt ontwikkeld om sommige gevoelens niet bewust te hoeven ervaren, omdat deze gevoelens je angstig maken of omdat je dergelijke gevoelens van jezelf afkeurt. Het onderdrukken van gevoelens leidt echter vaak tot psychische klachten. Aan de hand van Korte Dynamische Psychotherapie help ik je deze mechanismen bij jezelf te gaan herkennen, zodat je uiteindelijk de onderliggende gevoelens bewust kunt gaan ervaren. Dit brengt je terug bij het ontstaan van je klachten en leidt tot een dieper herstel, waardoor je uiteindelijk vanuit meer verbinding met jezelf in verbinding met anderen kunt leven.

In mijn behandelingen maak ik eveneens gebruik van elementen uit de cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy, mindfulness, schematherapie en EMDR. Mijn werkwijze is steunend, confronterend waar nodig, gericht op samenwerking en het mobiliseren van je eigen kracht.

Erna van de Vooren (1981)

https://www.ernavandevooren.nl/