Emma Stuve

EmmaStuve

Orthopedagoog NVO

Emma is Orthopedagoog NVO (nr 23597, SKJ nr 120011419) en werkt sinds 2019 bij ZO! met kinderen en jongeren met emotionele klachten, gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen. Ze werkt als therapeutisch begeleider bij kinderen thuis, doet diagnostische onderzoeken en behandelingen.

Emma is als orthopedagoog afgestudeerd op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij o.a. kinderen met autisme. Ze heeft ervaring opgedaan bij Team050, Accare en Cosis.