Behandeling

Intake

In een eerste gesprek worden samen met u de klachten/ problemen in kaart gebracht. Aan het eind van het gesprek kan vaak al een inschatting worden gemaakt welke hulp het best passend is bij u.

Behandeling

In de praktijk wordt er gebruik gemaakt van inzichten uit verschillende therapieën, zoals:

– Inzichtgevende therapie: Deze therapie is bedoeld om de achtergronden van problemen zichtbaar en helder te maken. Bij deze vorm van therapie worden uw valkuilen opgespoord en in verband gebracht met klachten in het heden.

– Cognitieve gedragstherapie: Deze vorm van therapie is erop gericht u meer bewust te maken van uw gedachten en hoe uw gedachten uw gevoel en gedrag bepalen. In de therapie leert u ongezonde en niet kloppende gedachten om te buigen naar meer reële gedachten en oefent u met ander, ‘nieuw’ gedrag.

Zie voor meer informatie: www.vgct.nl

– EMDR (Eye Movement Desentisation and Reprocessing): Dit is een kortdurende en intensieve behandelmethode die gericht is op het behandelen van traumatische klachten, angstklachten of klachten die samenhangen met nare ervaringen in het verleden.

Zie voor meer informatie: www.emdr.nl

– Oplossingsgerichte therapie: Deze vorm van therapie is gericht op het inzetten van uw sterke kanten en mogelijkheden om uw problemen aan te pakken in het heden en de toekomst.