Babette Lasonder

Babette Lasonder

De Kunst van het Groeien

Ouder-kindcoach & individuele familieopstellingen

Als ouder-kindcoach kijk ik mee bij zorgen, vragen die te maken hebben met kinderen en ouders in de breedste zin van het woord.
Ik help bij het vertalen van gedrag, bij het onderzoeken naar de werkelijke oorzaak, zodat er inzicht komt in ouder-kind relaties en wat er nodig is.
In mijn praktijk komen cliënten met vragen die te maken hebben met de relatie ouder-kind in het huidige gezin en/of over de relatie met zichzelf en hun ouders, vanuit het gezin van herkomst.

Het gaat daarbij vaak om steeds terugkerende patronen en/of heftige emoties. In mijn praktijk komen zowel kinderen als volwassenen. Wanneer opvoeders vragen hebben over hun kind werk ik met zowel het kind als met de opvoeders. Met kinderen werk ik spelenderwijs, met creatieve activiteiten en spel. Met expressie en spel vertellen kinderen iets over wat er in hun speelt en dat vertaal ik naar de opvoeders, zodat zij inzicht krijgen in wat het kind nodig heeft.
Met opvoeders kijk ik naar hun familiesysteem en wat zij vanuit hun eigen opgroeien mee hebben genomen en wat hiervan van invloed is op hun huidige gezin en relaties. Ik maak daarbij gebruik van individuele familieopstellingen.
Met zo’n opstelling is het ook mogelijk een vraag over opvoeden op te lossen zonder dat het kind naar de praktijk hoeft te komen, dus alleen met (een van) de ouder(s).
Met een individuele familieopstelling werk ik één op één, met vloerankers die staan voor personen in het huidige gezin en de familie van herkomst. Zo, midden in het eigen leven staand, kan er op een diepere laag gezien, gevoeld en aan den lijve ervaren worden wat de werkelijke oorzaak is van bepaalde problemen. Dat wat nog onbewust was, wordt bewust. En op die manier kunnen er oplossingen komen, kan er meer rust en ruimte ervaren worden.
Met individuele familieopstellingen kunnen allerlei vraagstukken onderzocht worden. Er kan ontdekt worden wat de werkelijke oorzaak is van steeds terugkerende patronen en/of heftige emoties op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding, relatie, werk, geld, familie, onzekerheid, innerlijke criticus, enz.
Na vele jaren ervaring opgedaan te hebben met opvoeders en kinderen in de kinderopvang en op school, alsmede met mijn persoonlijke proces, ben ik in 2016 mijn eigen ouder-kindcoach praktijk begonnen. In 2013 heb ik de HBO opleiding ouder-kindcoach afgerond en in 2019 de opleiding individuele familieopstellingen.
Werken met opvoeders en kinderen is mijn passie. De dynamiek in de relatie ouder-kind, jong of oud, vind ik heel boeiend. Ik zie het als mijn missie er toe bij te dragen dat opvoeders en kinderen, jong en oud, elkaar beter begrijpen, zodat de opvoeding en de relatie ouder-kind zo moeiteloos mogelijk kan zijn en er meer liefde kan stromen, dat er meer verbinding kan komen.
Ik zie mezelf als iemand die hart heeft voor mensen, en kinderen en ouders in het bijzonder. Als empathisch, helder ziend en voelend, creatief, iemand die rust uitstraalt, eerlijk is en op eenduidelijke, maar zachte manier inzichten kan geven.

Babette Lasonder (1969)
De Kunst van het Groeien

ouder-kindcoach
individuele familieopstellingen

www.dekunstvanhetgroeien.nl
T. 06-20845949
E. info@dekunstvanhetgroeien.nl