Anita Bredewout

Anita Bredewout

Systeemtherapeut

Als systeemtherapeut bied ik hulp aan individuen, paren en gezinnen bij zorgen over het eigen functioneren, bij onvrede over de relatie, als er problemen zijn met een of meerder kinderen en bij scheidingsvraagstukken.

In de systeemtherapie worden problemen en mogelijke oplossingen of verbeteringen, bekeken vanuit de wisselwerking met de omgeving. Onderzocht wordt welke invloed de omgeving heeft op de zorgen en welke ongewenste interactiepatronen er mogelijk zijn ontstaan. Systeemtherapie richt zich op het veranderen van ongewenste patronen en omzetten naar manieren van omgaan met jezelf en elkaar die voor meer voldoening zorgen.

Ik ben als systeemtherapeut geregistreerd bij de Nederlandse vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG) en ik werk voor de Praktijk Systeemtherapie Groningen. Voor meer informatie over het aanbod, de werkwijze en voor aanmelding en contact, verwijs ik u naar de website van de praktijk: www.systeemtherapiegroningen.nl.

https://www.praktijksysteemtherapiegroningen.nl/