Psychologenpraktijk Westerhaven
te Groningen en Gorredijk

Psychologenpraktijk Westerhaven met vestigingen te Groningen en Gorredijk  is een praktijk voor psychologische behandeling van jongeren en volwassen met uiteenlopende problematiek.

De praktijk is een samenwerkingsverband tussen 4 GZ-psychologen (waarvan een kinder- en jeugdpsycholoog) en een tweetal psychologen die zich met veel enthousiasme inzetten voor hun gezamenlijk doel: het zo goed mogelijk begeleiden en behandelen van uw klachten.

December 2020 / Februari 2021 – Aanmeldstop

Voor de praktijk in Groningen en ook voor die in Gorredijk is een intake/aanmeldstop. Mochten mensen zich toch aan willen melden dan kunnen ze zich op een van de twee wachtlijsten (Groningen/Gorredijk) laten plaatsen. Wanneer er weer ruimte voor intake beschikbaar komt zullen de personen op de wachtlijst op datum/ chronologische volgorde worden benaderd. De vermoedelijke duur van de intake-/aanmeldstop bedraagt +/-10 weken